Πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17.30 μ.μ. στα γραφεία της  Ο.Ε.Β.Ε. (Αραβαντινού 5Ε) στα Ιωάννινα διεξήχθη έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου και εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων για την υπό ίδρυση κλαδική ομοσπονδία με την ονομασία Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Κ. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

1.Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

2.Ενημέρωση για την νέα ομοσπονδία (πρώτη φορά ενωμένος όλος ο κλάδος).

3 Αύξηση ΦΠΑ-τιμές συντήρησης σχολείων.

4.Παραλαβή των βεβαιώσεων του σεμιναρίου για να προχωρήσουν οι πληρωμές.

Ως προεδρείο εξελέγησαν ομόφωνα πρόεδρος Κατσούπης Ιωάννης γραμματέας Ντούπης Βασίλης και μέλος Τσάλης Θανάσης.

Αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Για την ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης το κάθε μέλος θα αναλάβει προσωπικά την ασφάλιση του ώστε να είναι σύννομος.
  2. Αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμέτοχή του σωματείου στην νέα κλαδική ομοσπονδία .
  3. Αποφασίστηκε να εφαρμοστεί αύξηση στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ίση με την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ και να ανακοινωθεί στους διαχειριστές.
  4. Τα μέλη που συμμετείχαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο που συνδιοργάνωσε το σωματείο με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, υπέγραψαν και παρέλαβαν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αμέσως μετά ακολούθησε η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης των αντιπροσώπων και είναι ο Τσάλης Αθανάσιος πρόεδρος, ο Κατσούπης Ιωάννης γραμματέας και ο Ντούπης Βασίλης ψηφολέκτης.

Οί υποψήφιοι για αντιπρόσωποι είναι Μόσχος Χρήστος -Παππάς Ελευθέριος και Φάφας Δημήτριος.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ψήφισαν 20 άτομα και έλαβαν με την σειρά Φάφας Δημήτριος 14 ψήφους ,Μόσχος Χρήστος 10 ψήφους και Παππάς Ελευθέριος 9 ψήφους. Σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο της ομοσπονδίας που είναι ένας αντιπρόσωπος ανά 10 ψηφίσαντες εκλέγονται :ο Φάφας Δημήτριος και ο Μόσχος Χρήστος. Αναπληρωματικός Παππάς Ελευθέριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Κατσούπης Ιωάννης        Ντούπης Βασίλης                 Τσάλης Θανάσης